torsdag 11 september 2014

I’m wasted, losing time


11 Augusti
       Jag vägrar falla med löven.

11 September
    Jag faller, snabbare än löven och marken tycks aldrig komma.

               

1 kommentar: